25 January 2019 12:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  17 December 2018 15:13

  НАЈАВА Заменик-државниот секретар на САД Саливан во посета на Македонија

  Скопје, 18 декември 2018 (МИА) – Заменик-државниот секретар на САД Џон Саливан денеска ќе престојува во посета на Скопје. Саливан ќе…
  Back to top button
  Close
  Close