Импресум

Македонска Информативна Агенција – МИА

Ул. „Бојмија“ К-2
Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  (00 389 2) 246 16 00
Факс: (00 389 2) 246 40 48

mia@test6.unet.mk
www.test6.unet.mk

Генерален директор и главен и одговорен уредник:

Драган Антоновски
dragan.antonovski@test6.unet.mk


В.Д. Заменик на генералниот директор:

Тел:  (02) 2461600, локал 224

Хаљит Ајдини
halit.ajdini@test6.unet.mk


Уредници на Внатрешно-политичка редакција:

Tел.:  (02) 2461600, локал 240
reporteri@test6.unet.mk
soopstenija@test6.unet.mk

Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233
dopisnici@test6.unet.mk

Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@test6.unet.mk

Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@test6.unet.mk

Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@test6.unet.mk

Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 226
foto@test6.unet.mk

Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 229, 238 и 205
tehnika@test6.unet.mk

Маркетинг:
Tел:  (02) 2461600, локал 235 и 241
marketing@test6.unet.mk

Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@test6.unet.mk

Back to top button
Close
Close