Јавни набавки


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

В. Архива:

МИА Јавни набавки – 2017 година

МИА Јавни набавки – 2016 година

МИА Јавни набавки – 2015 година

МИА Јавни набавки – 2014 година

МИА Јавни набавки – 2013 година

Back to top button
Close
Close