0_Web_AktualeAnalizë

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës, instrument ende i panjohur për opinionin

Qytetarët pak dinë për procesin për vlerësim të ndikimit të rregullativës (VNRR), të cilin institucionet publike në pajtueshmëri me Rregulloren e Qeverisë janë të detyruar ta zbatojnë gjatë sjelljes së rregullativës së re ose gjatë sjelljes së ndryshimeve të ligjeve ekzistuese.

Back to top button
Close
Close